Хонхэрээдийн Б.Энхбат  ном зохиолоо бичихээс гадна үндэсний үзэлтэй залуусаа нэгтгэж түүхийн томоохон бүтээн байгуулалтыг хийхээр зорьж байгаа нэгэн билээ. Харин олон нийтийн хувьд түүнээс айдастай байдаг нь нууц биш. Тэгвэл олон нийтийн анхаарлын төвд  орсон Хонхэрээдийн Б.Энхбат манай дуранд өртлөө.