Бага нас санагдуулам УАЗ-469 машин шинэчлэгдэж илүү тухтай сонгодог хэлбэртэй болж байгаа ажээ. Тодруулбал 47 жилийн турш өөрчлөгдөөгүй УАЗ-469 машин жееп шиг болсон бөгөөд дизайнер Андрей Фандюхин ийнхүү өөрчилсөн байна.