Анхаарал төвлөрүүлэх нь таны тархинд дасгал болж өгдөг. Тиймээс та тархины фитнесс  хийж дараах 10 зургаас ялгааг олно уу. Ялгааг олж чадахгүй бол доошоо гүйлгээрэй. Хариуг нь хавсаргав.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зураг бүрээс нэг ялгааг олж чадсан уу.  Зарим олоогүй хариуг доороос үзээрэй.