Алдаатай зургийг харснаар анхаарал төвлөрөх чадвар нэмэгддэг ажээ. Таны анхаарал төвлөрүүлэх чадварт зориулан алдаатай зургуудыг хариутай нь хамт хүргэж байна. Зураг бүрийг анхааралтай ажиглаж, алдааг нь олоорой. Хэрвээ чадахгүй бол, мөн зөв хариулсан эсэхээ мэдэхийг хүсвэл доор байгаа хариугаа хараарай.

Зураг бүрийг анхааралтай ажигласан биз? Алдаануудыг олсон уу? Хариугаа харах уу?

Тэмээлзгэнэ дөрвөн далавчтай

Нэг хөлийн хоёр гутал

Ойр орчимд гацуур байхад түлж байгаа мод өөр байгаа 

Тат гэсэн бичиг байхад хаалгы түлхэж байгаа.

Наймын тоо хоёр байгаа.

Баруун эргэх зам байхгүй байхад тэмдэглэгээн дээр баруун эргэхийг заасан байгаа.