Онгоцонд хэдийгээр давчуу олон цаг нисэхэд тухгүй л дээ. Гэхдээ энэ мэтээр бусдад хүндрэл учруулж болохгүй анхаараарай.