Гаражтай бүрэн тохижуулсан байр түрээслүүлнэ гэсэн зарын дагуу очиж үзэхэд…