Нохойнд зориулсан төрөл бүрийн баг худалдаанд гарчээ. Үнэ нь11 ам.доллар. Зүүсэн байхад ингэж харагдах аж.