Луис Балоис  хийлдэг бөмбөлгөөр урлагийн бүтээл урлагч. Тэрбээр баярт мөчийг хийлдэг бөмбөлгүүдээр улам сайхан болгодог бөгөөд түүний бүтээлүүдээс хүргэж байна.