Реппер Rockit Bay бүл нэмсэн байна.  Энэхүү баярт мэдээг түүний эхнэр цахим хуудсаараа мэдэгдсэн байна. Хосуудын хувьд нэг охинтой юм.