Найман жилийн өмнөөс залуу хос Анастасия болон Сергей Луценко нар хүн шиг харагддаг хүүхэлдэй хийж эхэлжээ. Тэдний хүүхэлдэй хийх санаагаа гудамжинд явж байгаа хүмүүсийг харж олдог байна. Залуу хосын бүтээлүүдээс хүргэж байна.