Загварын ертөнцөд онцгой содон төрхтэй нэгнийг эрэлхийлэх болсон билээ. Тэгвэл загварын ертөнцөд Украин улсын иргэн Мария Оз хамгийн том нүдтэй модель гэдгээрээ алдаршаад байгаа юм. Түүнийг дэлхийн хамгийн том нүдтэй охин хэмээн зарладаг ч албан ёсоор энэхүү батламжийг хэн нэгэн гардуулж байгаагүй.