Нийслэлийн иргэдийн эрүүл, аюулгүй, ая тухтай орчинд аж төрөх асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хүрээнд Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас “Шарилжгүй Улаанбаатар-4” аяныг зохион байгуулж буй билээ.

Тус аянд ГССҮТөвийн хамт олон нэгдэж 2019 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдөр эмнэлгийн эргэн тойрон дахь шарилж, лууль хөл газрын ургамал зэргийг цэвэрлэлээ.