Та бидний өдөр тутамд хэрэглэдэг эд зүйл, идэх юмыг өөр өнцгөөс харах юм бол уран бүтээл төрөх ажээ. Тодруулбал Италийн уран бүтээлч Диего Кусано бүхнийг бүтээлчээр хардаг бөгөөд түүний бүтээлүүдээс хүргэж байна.