Эможигоор тухайн дууны агуулга, нэрийг дүрслэх болно. Та найман дуунаас хэдийг нь таахаа үзээрэй. Бүгд гадаад, хит та бидний мэддэг дуу байгаа.

 

Хувилбаруудаа бодсон уу? Тэгвэл хариугаа хамтдаа харцгаая.

Хэрвээ та 1-3 дуу таасан бол 

Хит дууны мэдлэгээ нэмэгдүүлээрэй.

 Хэрвээ та 4-6 дуу таасан бол

Дажгүй шүү.

Хэрвээ та 7-8 дуу таасан бол 

Гайхалтай та бол жинхэнэ мэргэжилтэн.