Сар бүрийн долоо хоногийн эхэнд зохион байгуулагддаг Удирдах ажилтны мэдээллийн цаг арга хэмжээ өнөөдөр боллоо. Өнөөдрийн мэдээллийн цагаар ХХААГ, БСУГ, Орон нутгийн өмчийн алба зэрэг агентлагууд мэдээлэл хийлээ. Аймгийн Засаг даргаас өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангаж ажиллахыг онцгойлон анхааруулж үүрэг болголоо.