“Хайртай” аяны хүрээнд өнөөдөр сургагч багш Ц.Наранханд “Хүүхэд хүмүүжүүлэх Монгол арга ухаан” лекцийг багш нийгмийн ажилтнууд, эцэг эхчүүдэд зохион байгууллаа.

Маргааш “Эр хүний ноён нуруу” чин сэтгэлийн яриа, “Хөвгүүдийн уулзалт” зэрэг арга хэмжээ зохион байгуулагдана.