УИХ-ын гишүүн өнөөдөр мэдэгдэл гаргасан байна. Тэрбээр өөртэй нь  холбоотой зарим мэдээлэл мэдээллүүд худалд болохыг мэдэгдэж, үүнийг зохион байгуулсан хүмүүсийг шалгуулахаар хуулийн байгууллагад хандсан гэв. Түүний мэдэгдлийг бүрэн эхээр нь хүргэж байна.