Монгол Улс коронавирусийн халдварын эрсдэлтэй бүс нутагт хамаарч буйг Эрүүл мэндийн яамнаас анхааруулж, иргэдийг хариуцлагатай байхыг зөвлөж байгаа.

Шадар сайдын 2017 оны А/08 тоот тушаалаар батлагдсан эрсдэлийн үнэлгээний аргачлалын дагуу 21 аймагт Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын салбар дундын эрсдэлийн үнэлгээгээр хоёр аймагт хамгийн өндөр эрсдэлтэй гарсан байна. Тодруулбал, Дорноговь, Өмнөговьд маш өндөр, 18 аймагт өндөр, Булган аймаг дунд эрсдэлтэй гэсэн дүгнэлт гарчээ.

Коронавирусийн халдвар нь сүүлийн үед эзэн биегүй тодорхойгүй нөхцөл байдлаар маш богино хугацаанд дэлхийн улс орнуудад тархаж буй нь тахлын хэмжээнд хүрч болзошгүй нөхцөл байдал үүссэн гэж ДЭМБ-аас анхааруулж байгаа юм.