Ерөнхий сайд: “Энэ бол нэг хоёр хүний цагаан сараар золгох асуудал биш. Энэ бол нийтийн эрх ашиг, улс үндэстний аюулгүй байдал, амь настай холбоотой асуудал.

УБ хотруу орох, гарах замыг хязгаарласныг 3-р сарын 2 хүртэл сунга, Япон улстай хийж буй нислэгүүдээ 14 хоног цуцална.

Бид хаа хаанаа хариуцлага шаардах цаг болсон.

Хүн ардын эрүүл мэнд юунаас ч илүү чухал байна”