Модон дээр сийлсэн хэрнээ бодит мэт ийм уран хүн байдаг ажээ.