Өнөөдөр аймгийн ИТХ-ын Эдийн засаг, үйлдвэрлэлийн хөгжлийн хороо хуралдлаа

  Өнөөдөр аймгийн ИТХ-ын Эдийн засаг, үйлдвэрлэлийн хөгжлийн хороо хуралдлаа. Хурлаар хорооны 2020 онд хийх ажлын төлөвлөгөөг хэлэлцлээ. Тус хорооны хуралд Орхон аймгийн ИТХ-ын Төлөөлөгч, Эдийн засаг, үйлдвэрлэлийн хөгжлийн хорооны дарга Б.Мөнхнасан, аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгч, хорооны гишүүн Д.Батбилэг, аймгийн ИТХ-ын Төлөөлөгч Г.Эрдэнэбат, Т.Чинзориг, Ц.Гансүх нар хүрэлцэн ирж, төлөвлөгөөнд тусгах асуудлаар санал солилцлоо. Хөгжлийн хорооны бусад гишүүдээс ирсэн зарим саналыг төлөвлөгөөнд тусган Орхон аймгийн ИТХ-ын Эдийн засаг, үйлдвэрлэлийн хөгжлийн хорооны 2020 онд хийх ажлын төлөвлөгөөг хэлэлцэн баталлаа.

Эдийн засаг, үйлдвэрлэлийн хөгжлийн хорооны чиг үүрэг:

 • Аймгийн эдийн засгийн хөгжлийн үндсэн үзүүлэлт
 • Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний стандарт, эрүүл ахуй, ариун цэвэр, аюулгүй байдал
 • Хөрөнгө оруулалтын бодлого
 • Үйлдвэрлэл технологийн парк
 • Хангайн бүсийн хамтын ажиллагаа
 • Эдийн засгийн гадаад харилцаа
 • Дотоодын үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, жижиг дунд үйлдвэрлэл, өрхийн үйлдвэрлэлийг бодлогоор дэмжих
 • Шударга бус өрсөлдөөнийг хязгаарлах
 • Техник, технологийн шинэчлэл
 • Хүн амын хүнсний хамгамж
 • Иргэд, оршин суугчдын амьдралын чанарын асуудал
 • Хариуцсан салбарын судалгаа хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хамаардаг юм.