Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх газар, хэлтэс, албад орон нутгийн өмчит газрын болон сумдын Засаг дарга нар аймгийн Засаг даргатай 2020 онд гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө болон хамтран ажиллах гэрээг өнөөдөр байгууллаа.

Тус ёслолын арга хэмжээг аймгийн ЗДТГ-ын Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтсийн дарга Ш.Ганболд удирдан явуулав.
Мэдээллийн төв