цагийн байдалтай холбоотойгоор авах арга хэмжээний тухай захирамж гарлаа