Үүсээд буй нөхцөл байдлаас шалтгаалан Орхон аймгийн Засаг даргын зөвлөл анх удаа өнөөдөр цахимаар хуралдлаа. Энэ удаагийн хуралдааныг Орхон аймгийн Засаг дарга Д.Батлут удирдан явуулав. Тус хуралдаанаар:

1. Хөдөлмөрийн харилцааны хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хийсэн үзлэг, шалгалтын дүнгийн талаар
2. 2020-2021 онд Эрдэнэт хотын дэд бүтцийн чиглэлээр хэрэгжүүлэх өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын төлөвлөгөөний төслийн талаар
3. Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан, 2020 онд ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах түүнтэй тэмцэх чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажил
4. Багийн хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцын талаар
5. Орхон аймгийн боловсролын салбарыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх хөтөлбөрийн биелэлт
6. “Багш” дэд хөтөлбөрийн 2019 оны хэрэгжилтийн тайлан
7. “Эрдэнэтчүүд эрдэнэтчүүддээ хайртай” дэд хөтөлбөрийн тайлан
8. “Анхдагч” дэд хөтөлбөрийн 2019 оны хэрэгжилтийн тайлан
9. Ахмад настнуудад чиглэсэн “Ач санах” дэд хөтөлбөрийн 2019 оны тайлан
10. “Чөлөөт цагийн талбай” дэд хөтөлбөрийн 2019 оны тайлан
11. “Эмч” дэд хөтөлбөрийн 2019 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн талаар
12. Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх аймгийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 2019 оны төлөвлөгөөний биелэлт
гэсэн 12 асуудлыг хэлэлцэж үнэлэлт, дүгнэлт өгсөн бөгөөд аймгийн ИТХын тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр боллоо. 
Мэдээллийн төв