“ЭДЦС” ТӨХК нь өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд өөрийн харьяа шугам сүлжээнүүдэд засвар үйлчилгээ, туршилт тохируулгын ажил хийдэг уламжлалтай.

Энэ жилийн хувьд 6 дугаар сарын 8-ны өдрөөс эхлэн дулааны төв, салаа шугамуудад засвар, үйлчилгээ хийх тул Эрдэнэт хотод хэсэгчилсэн байдлаар халуун ус тасрахаар болсныг “ЭДЦС”ТӨХК болон Эрдэнэт хотын Захирагчийн албанаас мэдээллээ.
Мэдээллийн төв