Иргэд суудлын бүсээ бүсэлж хэвшээгүйн улмаас амь нас, эрүүл мэндээрээ хохирох тохиолдол гарсаар байгаа. Замын хөдөлгөөнд оролцож л байгаа бол жолооч, зорчигч та  суудлын бүсээ заавал бүслээрэй