Лоолойгийн найзууд нэвтрүүлгээрээ олонд танигдсан хөтлөгч Ариунгуа амаржиж хүү төрүүлжээ

Тэрээр Хууль сахиулахын их сургуулийн өнгөрсөн жил дүүргэж, ЦЕГ-ын хэвлэл мэдээллийн албанд ажиллаж байгаа юм
Түүний гэр бүлийн хүн үе тэнгийн цагдаагийн офицер залуу байдаг гэнэ.

Ариунгуатай портёнор болж Лоолойгийн найзууд нэвтрүүлгийг хамт хөтөлдөг байсан Шигээ өдгөө БНСУ-д ажиллаж амьдардаг.