Сүүлийн үед УИХ-ын гишүүд Төрийн албыг төрлийн алба болгож буй талаар мэдээ мэдээлэл мэр сэр сонсогдох болж. Тухайлбал, нэр бүхийн УИХ-ын гишүүн ажилгүй эхнэртээ дүүргийн хэлтсийн даргын албан тушаалыг булааж авч өгсөн талаарх мэдээллийг нэгэн учир мэдэх иргэн сошиалд “дэлгэжээ”.