Сибирь дахь танкны оршуулга

Сибирийн ойн гүнд таны харж байгаа энэхүү танкны оршуулга байдаг. ЗХУ-ын үед энэхүү газар байгуулагдсан байна. Улмаар ОХУ-ын үед энэ чигээр нь хадгалж байгаа ажээ.  Уг газрын зургуудаас хүргэж байна.