Исланд улсад байгалийн өвөрмөц тогтоц бүхий заан хад байдаг. Уг заан хад нь Исландын өмнөд эргээс ойролцоогоор 7.4 километрийн зайд орших Вестманын арлууд дунд оршдог.


Вестманын арлууд буюу Вестманнаейжар нь 15 далайн арлаас бүрдэх бөгөөд Заан хад уг арлуудын гайхамшигт үзэмжийн нэг нь юм.

Заан хад нь галт уул болон газар хөдлөлтийн үр дүнд бий болсон бөгөөд жуулчид хуурай газар болон завиар үзэхээр ирдэг байна.