Ер бусын гэр бүл

Бусдаас өөр хүмүүсийн хувьд хайр сэтгэлтэйгээ учирна гэдэг ховор завшаан шүү. Үүний нэг жишээ нь таны харж байгаа энэхүү одой хос.

Тэд өдгөө хоёр хүүхдийн аав ээж болсон бөгөөд хүүхдүүд нь ч мөн одой ажээ. Ингээд уг ер бусын гэр бүлийн зургуудаас хүргэж байна.