МҮЭ, БСШУСЯ-тай олон хоног зөвшилцөж шийдэлд хүрч чадлаа. Ингэснээр ажил хаялт дуусч, цэцэрлэг, сургуулийн хичээл 2018 оны 09-р сарын 17-ны өдрөөс эхлэн хичээл орох юм.
Багш нарын цалинг ирэх жилээс цалин хөлсийг 20 хувиас доошгүй нэмэгдүүлэх юм байна. Мөн 2019 оны 01-р сарын 01-ээс ажлын ачааллыг үнэлэхээр болсон бөгөөд ингэхдээ нормоос давсан нэг хүүхэд бүрийн тоогоор багшид нэмэгдэл өгөх юм байна.
Харин ажил хаясан үеийн багш нарын цалинг тооцож хуулийн дагуу олгоход талууд тохиролцсон байна.