Эрүүл мэндийн яамнаас короновирусын халдвар авсан нэг иргэний эмчилгээний зардал дундажаар 8 сая төгрөг болж буйг зарласан.

Тэгвэл тус яамнаас эмчилгээний төсвийн задаргааг ил болгожээ

Хөнгөн

Хүнд