Анхны эзнээсээ төөрч, хаягдсан амьтдыг сайхан сэтгэлт хүмүүс “өргөж авдаг”.  Хэдийгээр бусдын буруугаас болж өвдөж, шаналсан ч сайн эзэнтэй учирч эрүүл, цовоо сэргэлэн болсон амьтдын харьцуулсан зургуудаас хүргэж байна.