Өт, царцаа, гахайн тархи, хилэнц, могойг консервлодог гэвэл та итгэх үү? Итгэхгүй бол худалдаанд байдаг идэхэд ч бэрх зүйлсийг хүргэж байна.