Өөрийн ур чадвар, бүтээлч сэтгэхүй, зан байдлаараа Монголчуудын хайрыг татаад байгаа залуу бол Рокит Бэй. Тэрбээр гэр бүлийн хамт АНУ-д аялж байгаа бөгөөд түүний аз жаргалтай гэр бүлийн аяллын зургуудаас хүргэж байна.