Бидний өдөр тутам алхдаг хэсэг ийм зурагтай байвал гоё ч юм уу? Хилийн чандад бол  гудамж нь  ийм өнгөлөг аж.