Энэтхэгийн алмазны магнат Савджи Дханджи Дхолаки байгууллагынхаа 600 ажилчинд Maruti Suzuki машин бэлэглэсэн байна.  Мөн 1000 ажилчинд бэлэн мөнгө өгөхийн зэрэгцээ орон сууцаар хангажээ.  Машин болон бэлэн мөнгө, орон сууцаар хангасан энэхүү өртөг нь 2 000 000 000 ам.доллар болсон байна