1969 оны Chevrolet Impala  машин ашиглалтаас гараад байв. Харин алтан гартай нөхөр өнгийг нь сэргээж, эд ангийг нь сольж шинэ юм шиг болгосон байна.  Дэлгэрэнгүйг дараах зургуудаас үзнэ үү.