Нялх хүүхэдтэй ээж нар л үүнийг ойлгоно. Өдөр тутмын амьдралын нэг хэсэг ийм л байдаг даа…