Шивээс персингт хэт дурласан хүмүүс өөрийгөө ийнхүү өөрчилсөн байх юм.