Шинэ Зеландын эрэг орчмоос урьд хожид харагдаж байгаагүй содон амьтны араг яс олдсон байна. Нутгийн оршин суугчдад айдас төрүүлсэн энэ  амьтныг судалж эхэлсэн аж.