Ийм осол энэ яваа насандаа харна гэж бодоогүй явлаа.