Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2018 оны 16/08 дугаар тогтоолоор батлагдсан  “Нийслэлийн иргэдийн хууль, эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Монголын Хуульчдын Холбоотой хамтран тодорхой чиглэлээр төсөл, арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга М.Отгонбаяр тус холбоотой Хамтран ажиллах гэрээнд гарын үсэг зурлаа.

Энэхүү хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж, үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд Төрийн бус байгууллагын оролцоог чухалчилж цаашид хамтын ажиллагаа амжилттай үргэлжлэнэ гэдэгт найдаж буйгаа илэрхийллээ.