Өнөөдөр Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга Т.Гантөмөр нийслэлийн өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хүрээнд Эрчим хүчний зохицуулах хорооны дарга А.Тлейхан болон бусад хэлтсийн албан хаагчид, Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Д.Бямба-Очир, ОСНААУГ, Хувийн орон сууцны конторуудын удирдах болон холбогдох албан тушаалтнууд болон Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос дулаанаар хангах, түгээх Тусгай зөвшөөрөл хүссэн байгууллагуудыг хамруулсан уулзалтыг зохион байгууллаа. Уулзалтаар тусгай зөвшөөрөл авах нөхцөлийг хангахын тулд дээрх байгууллагууд ямар арга зам, гарцыг ашиглах цаашид өргөжин тэлэх боломжуудын талаар холбогдох хууль эрх зүйн талаас нь зөвлөмж өгч ажиллав.

Улсад дулаан, цахилгаан, усны төлбөрт хуримтлагдсан өртэй, 10Гкалын дулааны ачаалалд хүрээгүй 30 хувийн орон сууцны компанийг хүлээн авч уулзсан бөгөөд дээрх байгууллагуудтай дахин гэрээ байгуулахгүй болохыг Улаанбаатар Дулааны сүлжээ ТӨХК мэдэгдээд байгаа юм.

Нийслэл хотод өнөөдрийн байдлаар Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2017.03.31-ний өдрийн 107 дугаар тогтоол, Эрчим хүчний сайдын 2017.03.16-ны өдрийн 02 дугаар хурлын тэмдэглэл, НЗД-ын 2017.09.12-ны өдрийн А/687 дугаар захирамж тус бүрд “Монгол Улсын Эрчим Хүчний тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1, 25 дугаар зүйлийн 25.1.1, 25.1.12 дахь заалтуудыг зөрчин тусгай зөвшөөрөлгүй орон сууц, нийтийн аж ахуйн салбарын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа сууц өмчлөгчдийн холбоо, иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай дулааны эрчим хүч худалдах, худалдан авах гэрээ хийж байсныг зогсоож, эрх бүхий байгууллагатай гэрээ хийх” гэсэн даалгаврын дагуу 54 хувийн орон сууцны компани дулаанаар хангах, дулаан түгээх тусгай зөвшөөрлийг журмын дагуу авч, үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм. Жил бүр хэрэглэгчдийн эрх ашгийн төлөө дээрх 30 байгууллагад дулаан түгээдэг боловч мэргэжлийн хүн хүч, машин техник, ажлын дадлага туршлага дутмаг байдгаас хэрэглэгч хохирох эрсдэл өндөр байдаг талаар Хотын Ерөнхий менежер дурдсан юм.

Хурлаас дээрх байгууллагуудыг цаашид үйл ажиллагаа явуулахад 10Гкал дулааны ачаалалд хүрээгүй байгууллагууд хоорондоо нэгдэх буюу нэг толгой компанитай болох, ЭХЗХ-ноос албан ёсны 10Гкалд хүрсэн 5 байгууллагад нь Тусгай зөвшөөрөл олгохоор болсон зэрэг шийдвэрүүд гарлаа. Хэрэв хоорондоо нэгдэж нэг байгууллага болохгүй 09 сарын 15 буюу дулаан түгээх өдрийг хүрвэл дээрх 17 конторыг төр улсын мэдэлд авах арга хэмжээ авахаа мэдэгдсэн юм гэж Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас мэдээллээ.