Азийн хөгжлийн банк болон Европын хөрөнгө оруулалтын банкны санхүүжилтээр нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын хэрэгжүүлж буй “Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр төсөл” нь нийт 9 жилийн хугацаатай хэрэгжих бөгөөд Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг иргэдийн оролцоотой дахин төлөвлөх, усан хангамж, цэвэрлэх байгууламж, дулааны үйлчилгээг нэмэгдүүлэх, нийгэм эдийн засгийн дэд бүтцийг сайжруулж бичил санхүүжилтийг дэмжих, төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагыг чадавхжуулах зорилготой. Төслийн хүрээнд гэр хорооллын бүсэд Сэлбэ, Баянхошуу дэд төвийг байгуулах ба энэ ажлын хүрээнд барих барилга байгууламж, зам, инженерийн дэд бүтцийн нөлөөлөлд өртсөн айл өрхүүдийн кадастрын зураг болон газар чөлөөлөх хязгаарыг газар дээр тэмдэглэх зэрэг ажил гүйцэтгүүлэх шаардлага үүсээд байна.

Доор дурдсан ажлуудыг гүйцэтгэх Барилга Хот Байгуулалтын Яамны ‘Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий хуулийн этгээдийн хураангуй жагсаалтад орох сонирхолтой аж ахуйн нэгжүүдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд:

  1. Кадастрын зураг болон зургийн өөрчлөлт хийх, эргэлтийн цэг газарт тэмдэглэх
  2. Хяналтын хэмжилт хийх
  3. Газар чөлөөлөх хязгаарыг газар дээр тэмдэглэх зэрэг.

Гүйцэтгэх хугацаа: 12 сар

Тавигдах шаардлага: Тус ажлуудыг гүйцэтгэх ААН нь дараах үндсэн шаардлагуудыг хангасан байна. Үүнд:

  • БХБЯ-ны ‘Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх’ тусгай зөвшөөрөлтэй;
  • Геодези, байр зүйн зураглал, кадастрын зураглал үйлдэх зэрэг мэргэжлийн чиглэлээр хамгийн багадаа 5 жил тасралтгүй үйл ажиллагаа эрхэлсэн байх;
  • Мэргэжлийн боловсон хүчинтэй буюу үндсэн геодезийн инженер (багадаа 3), техникчидтэй (багадаа 3) байх;
  • Үндсэн тоног төхөөрөмжтэй байх ба тавигдах хамгийн бага шаардлага: GPS (2 долгионы, 2ш, электрон тахеометр (total station)-1 иж бүрдэл, боловсруулалтын програм хангамжууд.

Мэдүүлэг ирүүлэх/бүрдүүлэх материал: Мэдүүлгээ ирүүлж буй хуулийн этгээд нь дээр дурдсан ажлыг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох бичиг баримтаа ирүүлэх ба үүнд:

  • ‘Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл’-ийн хуулбар
  • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

Мэдүүлэг ирүүлэх хугацаа: Доорх хаягаар 2018 оны 9-р сарын 25-ны өдрийн 10.00 цагаас өмнө ирүүлнэ.

Хаяг: “Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр” төсөл. Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, Бага тойруу 1, Амарын гудамж-2, Соёлын төв өргөө, Г-корпус, 4 давхар.

И-мэйл хаяг: info@ub-subcenter.mn

Утас: 976-70003099, Факс:976-70003098