Намхан хүмүүсийг л асуудалтай байдаг гэж бодтол өндөр хүмүүст ч бас асуудал байдаг ажээ. Тэдэнд өдөр тутам тулгардаг асуудлуудыг ямар ч тайлбаргүйгээр дараха гэрэл зургуудаар хүргэж байна.