Орхон аймгийн ИТХ-ын Зөвлөлийн IX хуралдаанаар

“Хүнсний хангамж, аюулгүй байдлыг хангах” үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд Орхон аймагт 2022-2027 онд хийгдэх ажлын төлөвлөгөө,аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө,

2023 онд ойгоос бэлтгэх модны дээд хэмжээ,2023 онд цэргийн дүйцүүлэх алба хаах иргэдийн тоо,олон нийтийн цагдаагийн тоо,орон нутгийн өмчийн 2022 оны улсын үзлэгийн дүн зэрэг 12 асуудлыг хэлэлцэж, аймгийн ИТХ-ын ээлжит XII хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр дэмжлээ.