“Аялгуу” соёлын төвөөс зохион байгуулж буй “Ном хандивлах аян”-д Орхон аймгийн ИТХ-ын Нийгмийн хөгжлийн хорооны гишүүд нэгдлээ.
Номын цагаан буян дэлгэрэх болтугай