Хариуцсан нутаг дэвсгэрт байрлах 10, 11, 23, 20 дугаар хороодод голын эрэг дагуу иргэд олноороо амарч зугаалж байгаатай холбогдуулан “Иргэд болон бага насны хүүхдийг гол, үер усны аюул эрсдэлээс урьдчилан сэргийлье” тусгай арга хэмжээний хүрээнд эцэг, эх, асран хамгаалагчдын зүгээс хүүхдэд тавих хараа хяналтыг сайжруулах, тэдэнд хууль, эрх зүйн мэдлэг олгох, сэрэмжлүүлэг, зөвлөмж хүргэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр “Тусгаар Монгол нийтийн хяналт холбоо” төрийн бус байгууллагатай хамтран зохион байгуулж байна.

“Туул” гол дагуу байршуулсан 4 ширхэг хавтан дээр зураг зуруулах, олон улсын стандартад нийцсэн 40/60 харьцаатай сэрэмжлүүлэг бүхий тэмдэг, тэмдэглэгээ 50 ширхгийг хийлгэж, байршуулах, иргэд болон эцэг, эхчүүдэд зориулсан сэрэмжлүүлэг бүхий контент 1 ширхгийг хийлгүүлж цахимаар түгээх, гол, усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх 1 төрлийн зөвлөмж, сэрэмжлүүлэг бэлтгэн 500 ширхгийг хэвлүүлэх саналыг дүүргийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлд хүргүүлэн шийдвэрлүүлж, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд зарцуулсан.

“Иргэд болон бага насны хүүхдийг гол, үер усны аюул эрсдэлээс урьдчилан сэргийлье” тусгай арга хэмжээний хүрээнд Нийслэлийн онцгой байдлын газартай хамтран учирч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр завьт эргүүл, болон мотоцикльт, явган эргүүлийг уртасгасан цагаар ажиллуулж байна.